worki na odpady medyczne

Jednymi z bardziej niebezpiecznych odpadów medycznychklisze rtg. Takie odpady medyczne jak klisze rtg należy przechowywać w specjalnych opakowaniach na odpady medyczne. Najczęściej do przechowywania tego typu odpadów medycznych używa się worków na odpady medyczne. Takie worki na odpady medyczne utylizuje się potem razem z kliszami rtg.

odpady medyczne
odpady medyczne

Klisze rtg

należ do odpadów medycznych, których po żadnym pozorem nie wolno przechowywać z innymi odpadami niebezpiecznymi. Należy zawsze klisze rtg przechowywać i utylizować oddzielnie.

postępowanie z odpadami niebezpiecznymi
odpady niebezpieczne

odpady niebezpieczne

Do szczególnie niebezpiecznych odpadów należą nie tylko klisze rtg. Właściwie odpady niebezpieczne to wszelkiego rodzaju odpady medyczne oraz odpady weterynaryjne. Takie odpady medyczne należy przechowywać również w specjalnych opakowaniach. Są to najczęściej worki na odpady medyczne albo pojemniki na odpady medyczne. Jeśli worki na odpady medyczne okażą się niezbyt odporne na uszkodzenia stosuje się wówczas

odpady niebezpieczne
źle przechowywane odpady niebezpieczne

pojemniki na odpady medyczne


Takie specjalne pojemniki na odpady medyczne są wykonane z bardziej trwałych i sztywnych materiałów, mniej narażonych na uszkodzenia. W przypadku worków na odpady medyczne mogą pojawić się uszkodzenia, co właściwie dyskwalifikuje worek na odpady medyczne z użytkowania.

opakowania na odpady medyczne

odpady bezpieczne źle przechowywane
odpady nie uznawane za niebezpieczne

są niezbędne każdej firmie, która w procesie produkcji wytwarza odpady medyczne czy odpady weterynaryjne. I nie tylko zakłady produkcyjne mogą wytwarzać takie odpady niebezpieczne. Należy pamiętać o szpitalach i mniejszych placówkach zdrowia. Brak właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi może narażać pracowników czy pacjentów na niebezpieczne konsekwencje. Dlatego odpowiednie pojemniki na odpady powinny się znaleźć w każdej placówce tego rodzaju. Szczególnie naszą uwagę powinny zwracać właściwe i certyfikowane pojemniki na odpady medyczne. Nie trzeba dużej wyobraźni, żeby zrozumieć jak niebezpieczne byłoby na przykład wyrzucanie zużytych igieł do pojemników na zwykłe odpady medyczne.

odpady medyczne
odpady medyczne

transport odpadów

Równie istotne co worki na odpady medyczne i pojemniki na odpady medyczne jest odpowiedni transport odpadów – w tym również transport odpadów niebezpiecznych do jakich kwalifikują się odpady medyczne oraz odpady weterynaryjne. Co z tego, że zastosujemy odpowiednie worki czy pojemniki na odpady medyczne, a potem zostaną one zmieszane z innymi odpadami. Wykluczenie takich sytuacji zapewniają – na szczęście – odpowiednie przepisy. Za łamanie przepisów o transporcie odpadów niebezpiecznych grożą bardzo wysokie kary. Dlatego każda firma czy placówka zdrowia musi zaopatrzyć się w odpowiednie pojemniki na odpady medyczne i mieć podpisaną umowę z wyspecjalizowaną firmą utylizacyjną. Taka firma zapewni bezpieczny

transport odpadów niebezpiecznych

do miejsca, gdzie zostaną zutylizowane. To wyklucza sytuację, w której na kontakt z odpadami niebezpiecznymi narażeni byliby przypadkowi obywatele. Pamiętajmy o tym, że nasze zdrowie i czystość środowiska są najważniejsze – nie tylko dla nas, ale też dla naszych dzieci i przyszłych pokoleń.